Аналіз періодичних електронних видань (інформаційно-аналітичні видання)

реферат

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена бурхливим розвитком обміну нової інформації шляхом її поширення різними способами, зокрема через Інтернет. Цей процес спричинив появу величезної кількості сайтів, а саме електронних видань. Інтернет - журналістика має свої особливості, певної підготовки кадрів. Працівники традиційних ЗМІ (газет і журналів) створюють свої сайти, електронні версії видань. Наукові і технічні видання, переважно періодичні, розраховані на широке коло науковців, фахівців і викладачів і стають усе більш популярними, головним чином завдяки випереджальної, у порівнянні з друкованими виданнями, можливості ознайомлення з ними, а також у звязку з більшою простотою і дешевиною одержання інформації, простоті її витягу і можливості контекстного перегляду авторських посилань і супутніх матеріалів. Останнім часом основним середовищем поширення таких видань стала глобальна мережа Інтернет.

Але на сьогодні далеко не всі редакції налаштовані на плідну роботу над електронними виданнями, це спричинено тим, що відповідальність за сайт лягає на плечі достатньо зайнятого журналіста або верстальника, які не обізнані в даному питанні. Через це дослідники ставлять перед собою ряд питань, серед яких варто виділити - контроль над правильністю та специфікою подачі інформації, її удосконалення, сприйняття читачами інформації.

Мета роботи полягає у дослідженні електронного видання, виявленні помилок в цьому виданні. Для практичного опрацювання інтернет - журналістики взято електронні газети «Сегодня», «Факты и комментарии», «Дзеркало тижня»,»Комсомольская правда», «Українська правда».

Обєктом дослідження є помилки текстових повідомлень та їх класифікація згідно з відповідними мовними нормами.

Предмет дослідження - розташування меню на сайті, орфографічні, лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні помилки та помилки при верстці, зафіксовані у даному електронному джерелі.

Делись добром ;)