Аналіз застосування СІО та їх наслідки

курсовая работа

Вступ

Становлення інформаційного суспільства, світові геополітичні перетворення і загальна глобалізація, криза національних держав і деполітизація глобального світу, маніпуляції з системами знаків, образів, смислів для вирішення тих чи інших політичних та соціальних завдань, можливості прихованого впливу на підсвідомість окремо взятого індивідууму і масштабного маніпулювання суспільною свідомістю ставлять питання щодо зясування ролі засобів масової комунікації в сучасному суспільстві, визнання нової форми протистояння і протидій - спеціальних інформаційних операцій.

Економічна, політична, інформаційна незалежність відповідає інтересам будь-якої держави. Саме вони обумовлюють свободу й розвиток особистості, суспільства й держави в цілому та забезпечують їх життєздатність. Інтенсивний розвиток новітніх технологій у сфері комунікацій, глобальні інтеграційні процеси, становлення інформаційного суспільства обумовлюють необхідність найприскіпливішої уваги до можливостей впливу на індивідуальну та масову свідомість, ставлять питання щодо інформаційної безпеки, у т.ч. в межах теоретико-практичних засад ведення інформаційних операції для досягнення політичних, економічних та інших переваг над супротивником чи як особливої форми війни у геополітичному просторі сучасного світу. Застосування інформаційно-психологічних прийомів задля відстоювання особистих інтересів, збереження власних ресурсів чи здобуття додаткових у протиборстві з протилежною стороною, відомі людству з незапамятних часів. Історію людства цілковито можливо розглядати через призму інформаційний операцій.

Зацікавленість наукової громадськості у цій проблемі спричинила появу останніми декількома роками низки публікацій про використання засобів інформаційних операцій та їхнього теоретичного підґрунтя. Зокрема вони стосуються досвіду дій збройних сил і спецслужб США та їхніх союзників під час операцій у Перській затоці, Сомалі, Гаїті, Боснії, Косово тощо. Частина з таких подій поки ще не досліджена з належною ретельністю, зокрема, події в Болгарії, Білорусі, Югославії, стосовно інших наявна значна кількість матеріалів (Перська затока, Гаїті, Сомалі). Проте наслідки застосування інформаційної зброї у конфліктах настільки масштабні, що надають право говорити про розблокування ситуації, яка склалася у міжнародних відносинах після винаходу ядерної зброї. Нове покоління силових засобів, що їх отримує керівництво розвинених країн у результаті удосконалення інформаційної зброї, найближчим часом може досягти могутності та ефективності найновіших видів зброї масового знищення.

Останніми кількома роками проблему дослідження інформаційних операцій розглядають у контексті проблеми інформаційних воєн та інформаційної зброї. Після 1990 р. за цією тематикою з`явилася значна кількість наукових досліджень і популярних робіт. Але проблема критичних методів впливу на масову та особисту свідомість заслуговує на окреме ретельне дослідження.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Завдання і реалізація спеціальних інформаційних операцій у «гарячих точках».

Обєкт дослідження - спеціальні інформаційні операції.

Предмет дослідження - основні завдання і реалізація спеціальних інформаційних операцій у «гарячих точках».

Мета роботи - дослідження особливостей спеціальних інформаційних операцій та їх завдання в сучасних умовах глобалізації суспільства.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1) розглянути теоретико-методологічні основи дослідження спеціальних інформаційних операцій;

2) визначити структурні характеристики, види та цілі СІО;

3) дослідити основні етапи створення СІО;

4) розглянути сценарії СІО;

3) проаналізувати застосування СІО та їх наслідки.

Методи дослідження. Для розвязування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, синтез, порівняння, картографічний, статистичний, прогнозування.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, літератури.

Делись добром ;)