Аналіз сучасного погляду на телевізійний дискурс

курсовая работа

Вступ

Починаючи з другої половини XX ст. дискурсу як специфічному лінгвічтичному поняттю приділялося чимало уваги. Зокрема, до вчених, які досліджували дискурс відносять Е. Бенвеніста, З. Харріса, М. Пешо, К. Леві-Стросс, П. Серіо, В. Виноградову, Г. Вінокура, Ю. Степанова, І. Победаносцеву, В. Карасика, Е. Кубрякову та багатьох інших.

У наш час термін “дискурс” є обовязковим для гуманітарних наук, досить широко використовується і в повсякденному житті, проте визначення терміну до сьогодні викликає труднощі.

Актуальність даної науково-дослідної роботи полягає постійній зміні відношення до поняття “дискурс” та зміні змісту самого поняття з плином часу.

Обєкт науково-дослідної роботи -- явище дискурсу.

Предмет -- функціонування телевізійного дискурсу та аналіз сучасного погляду на телевізійний дискурс.

Наукове значення даної науково-дослідної роботи полягає в узагальненні та систематизації лінгвістичних джерел, класифікації видів дискурсу.

Практичне значення науково-дослідної роботи полягає у можливості подальшого використання у наукових цілях.

Науково-дослідна робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел.

Делись добром ;)